Underskott för staten i oktober

Pressmeddelande 7 november 2013

Statens betalningar visade ett underskott på 7,4 miljarder kronor i oktober. Underskottet blev därmed 1,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.

Utbetalningarna från myndigheter blev cirka 1 miljard kronor lägre än prognosen. Skatteinkomsterna var i linje med prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2013 visade statens betalningar ett underskott på 119,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 201 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november publiceras den 6 december, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Sveriges statsskuld oktober 2013

Statens nettolånebehov
(miljoner kr)

Oktober
2012

Oktober
2013

12 mån.

Lånebehov, netto

14 193

7 351

119 126

  Primärt lånebehov

9 316

9 641

105 108

  Räntor på statsskulden

4 877

-2 291

14 018

  - Ränta på lån i svenska kronor

5 903

-1 535

23 662

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-103

21

1 088

  - Realiserade valutakursdifferenser

-923

-776

-10 732