Underskott för staten i juli

Pressmeddelande 7 augusti 2013

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 8,9 miljarder kronor i juli. Det var 4,4 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos som uppgick till 4,5 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på månatliga fluktuationer i utbetalningarna från ett fåtal statliga myndigheter.

Skatteinkomsterna och Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter utvecklades i linje med prognosen.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,2 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

Statens betalningar gav ett underskott på 139,7 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med juli 2013.

Statsskulden uppgick till 1 202 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti publiceras den 6 september, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Sveriges statsskuld juli 2013

Statens lånebehov (miljoner kr)
Juli
2012
Juli
2013
12 mån.
Lånebehov, netto 2 206 8 908 139 681
  Primärt lånebehov -518 8 752 122 349
  Räntor på statsskulden 2 724 156 17 332
  - Ränta på lån i svenska kronor 652 471 28 360
  - Ränta på lån i utländsk valuta 279 40 886
  - Realiserade valutakursdifferenser 1 793 -354 -11 914