Fortsatt toppbetyg för Riksgäldens skuldförvaltning

Pressmeddelande 4 februari 2013

Riksgäldens skuldförvaltning har fortsatt högt förtroende bland återförsäljare och investerare enligt TNS Sifo Prosperas undersökning för 2012. Vår information om statens lånebehov och finansiering och ett konsekvent agerande är våra främsta styrkor och får betyget utmärkt.

Förtroendet för skuldförvaltning ökar även 2012. Vi fick nära nog ett genomgående högre betyg inom alla områden. Det är framför allt vår information om realobligationer som värderas högre jämfört med tidigare år. Information om statsskuldväxlar och i viss utsträckning statsobligationer kan förbättras.

– Vårt arbete med marknadsvård och informationen om våra statspapper har mottagits positivt. Det är roligt och tillfredsställande att våra återförsäljare och investerare ger oss fortsatt högt förtroende, säger Maria Norström, upplåningschef.

Återförsäljare och internationella investerare värderar Riksgälden högre än internationella skuldkontor, när det gäller transparens och ledningens förmåga att fatta snabba beslut.

Under 2013 fortsätter vi arbetet med att förbättra våra direkta investerarkontakter. Vi kommer även att vidareutveckla vår statistikdatabas och webbplats.

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08 613 47 77

Förtroendet för Riksgälden 2012