Villkor för byten till ny realobligation

Pressmeddelande 25 augusti 2011

Riksgälden introducerar en ny realobligation (lån 3108) med förfall den 1 juni 2022. Lånet kommer att ha deflationsskydd. Basindex för beräkning av inflationskompensationen är KPI för juni 2011: 311,28.

 För vidare information se försäljningsvillkor på www.riksgalden.se. Auktionsvillkoren publiceras torsdag den 8 september kl. 16.20. Då meddelas också kupongen. Lånet har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning - prognos och analys 2011:1 i maj.

Torsdagen den 15 september emitteras 750 miljoner kronor i lån 3108 i en första emission. För att snabbt bygga upp volym i det nya lånet erbjuder vi byten mot lånen 3105 (3,5 %, 1 december 2015), 3102 (4 %, 1 december 2020) och 3104 (3,5 %, 1 december 2028). Bytena görs nominellt, det vill säga vi köper tillbaka samma nominella volym som vi emitterar i 3108.

Samtliga byten görs under perioden 16-20 september (tre bankdagar efter det första auktionstillfället) enligt följande schema:

Datum för byten mot lån 3108 Fredag 16 september Måndag 19 september Tisdag 20 september
Publicering av ränta på återköpslån 10.45 10.45 10.45
Auktionen stänger 11.00 11.00 11.00
Resultatet publiceras 11.10 11.10 11.10
Riksgälden köper belopp (SEK mln) 5 000 5 000 5 000
Riksgälden köper lån 3102 3104 3105
Riksgälden säljer belopp (SEK mln) 5 000 5 000 5 000
Riksgälden säljer lån 3108 3108 3108


Bytena genomförs i auktionsform. Räntan på återköpslånet publiceras 15 minuter innan auktionen stänger på www.riksgalden.se/upplaning och PMI-sidan för auktionsvillkor. Resultatet meddelas på PMI-sidan för auktionsresultat 10 minuter efter att auktionen stängt. Ytterligare detaljer om resultatet meddelas på PMI-sidan för byten. Informationen kommer också att vara tillgänglig på www.riksgalden.se.

Liksom för övriga statspapper, erbjuder vi marknadsvårdande repor (T/N) i 3108 till 40 räntepunkter under Riksbankens reporänta.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, telefon 08 613 46 35

Magdalena Belin, analyschef, telefon 08 613 52 28