Ny tvåårig statsobligation för vidareutlåning till Riksbanken

Pressmeddelande 23 augusti 2011

Riksgälden kommer att ge ut en ny statsobligation tisdagen den 30 augusti.

Lånet heter SGB 1055 1.5% 30 Aug 13. Den förfaller den 30 augusti 2013 och har en kupong på 1,50 procent. Volymen som erbjuds är 9 500 miljoner kronor.

Lån 1055 är en del i rullningen av Riksgäldens ordinarie vidareutlåning i utländsk valuta till Riksbanken. Sedan tidigare har vi lånat upp motsvarande ca 92 miljarder kronor i dollar och euro som sedan vidareutlånats till Riksbankens valutareserv. Det som händer nu är att Riksgälden refinansierar ett av dessa lån.

Som en del av refinansieringen av ett eurolån på 3 miljarder som förfaller den 8 september, kommer vi den här gången att låna i kronor som swappas till euro.

Vi har i dagsläget inga planer att utöka lånet vid senare tillfällen utan obligationen emitteras endast vid detta tillfälle. Kraven på likviditet och prisställande på obligation 1055 blir lägre på återförsäljarna än vid reguljära obligationslån.

Statsobligationen kommer att säljas via Riksgäldens ordinarie auktionsförfarande och auktionen stänger klockan 11.00 tisdagen den 30 augusti.

Resultatet meddelas 10 minuter efter auktionen stängt. 

Informationen kommer också att vara tillgänglig på www.riksgalden.se.

Frågor besvaras av

Thomas Olofsson, chef för skuldförvaltning, telefon 08 613 47 82

Maria Norström, Upplåningschef, telefon 08 613 46 35