Statens betalningar gav ett överskott i april

Pressmeddelande 7 maj 2010

Statens betalningar gav ett överskott på 29,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 12,7 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster och myndigheters repotransaktioner.

Skatteinbetalningarna blev 7,5 miljarder kronor högre än prognos. De större inbetalningarna är spridda över samtliga skatteslag.

Riksgäldens nettoutlåning blev 7,2 miljarder kronor lägre än väntat. Det förklaras till största del av att myndigheter har gjort repotransaktioner* på 4 miljarder kronor.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Anledningen är framför allt lägre räntebetalningar på lån i svenska kronor.

För tolvmånadersperioden till och med april 2010 gav statens betalningar ett underskott på 141 miljarder kronor. Statsskulden var 1 104 miljarder kronor den 30 april.

Utfallet för maj publiceras den 7 juni 2010, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Eric Morell, telefon 08 613 47 71

 

* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror

Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)