Riksgälden emitterar nytt benchmarklån till Riksbanken

Pressmeddelande 1 december 2010

 

Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (14 miljarder kronor) i ett nytt tvåårigt benchmarklån.

För att refinansiera lån i utländsk valuta till Riksbanken har Riksgälden tagit upp ett nytt dollarlån på den internationella kapitalmarknaden.

Under 2009 lånade Riksgälden upp motsvarande 95 miljarder kronor i utländsk valuta för Riksbankens räkning. En del av dessa lån förfaller 2010. Dagens dollarobligation är den andra i år som Riksgälden emitterar för att ersätta förfallande lån.

För mer information se Riksgäldens Statsupplåningsrapport från den 16 november 2010 på www.riksgalden.se.

- Vi är mycket nöjda över att ha kunnat emittera ett så stort belopp som 2 miljarder dollar så här sent på året. Trots den rådande turbulensen på grund av oro över andra staters skuldsituation, blev emissionen mycket framgångsrik. Det säger upplåningschef Maria Norström.

 

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek USD 2 miljarder
Kupong 0,625 %
Löptid 2012-12-07
Pris 99,820 %
Ränta 0,716 %
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta (mittränta) Minus 6 räntepunkter
Ledarbanker Citi, Credit Suisse och Goldman Sachs International

 

Centralbanker köpte 86 procent av emissionen och investerarna var väl spridda geografiskt - 39 procent placerades i Asien, 34 procent i Europa, 18 procent på de amerikanska kontinenterna och resten i andra regioner.

Ledarbankerna kommenterar:

- Att transaktionen blev en succé i en marknad med hög volatilitet, bekräftar Sveriges ekonomiska styrka och höga kreditkvalitet.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35