Statens betalningar visade ett underskott på 3,0 miljarder kronor i mars

Pressmeddelande 7 april 2009

Statens betalningar visade ett underskott på 3,0 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 8,8 miljarder kronor. Underskottet blev således 5,8 miljarder kronor mindre än vår prognos.
 
Skillnaden beror främst på att skatteinbetalningar blev 7 miljarder kronor högre än prognos. Vi bedömer att det rör sig om normala månatliga fluktuationer för fyllnadsinbetalningar och moms. Det påverkar därför inte vår bedömning av skatteinkomsterna för helåret.
 
Räntebetalningarna på statsskulden var 6,5 miljarder kronor. Det var 2,3 miljarder kronor högre än beräknat. Skillnaden beror främst på att överkurserna vid emission av obligationer blev mindre än beräknat. Orsaken är att vi reviderade emissionsplanerna i samband med försäljningen av den nya 30-åriga obligationen.
 
För tolvmånadersperioden till och med mars 2009 var överskottet 109 miljarder kronor. Statsskulden var 1 009 miljarder kronor den 31 mars.
 
Utfallet för april publiceras den 8 maj 2009, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30

Tabell med siffror

Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)