Riksgäldens tvååriga benchmarklån i euro övertecknat

Pressmeddelande 2 september 2009

Riksgälden emitterar 3 miljarder euro (30 miljarder kronor) i ett nytt tvåårigt benchmarklån. Likviden är en del av upplåningsprogrammet på 100 miljarder kronor som avser vidareutlåning till Riksbanken.

För andra gången i år lånar Riksgälden i euro på den europeiska marknaden. Lånet tecknades 2,7 gånger. Den starka efterfrågan förklaras med frånvaron av syndikerat statspappersutbud på två års löptid och mycket likviditet som behöver investeras i perioden.
 
Lånebehovet i valuta uppgår till 152 miljarder kronor 2009 och inkluderar 107 miljarder vidareutlåning. Vi har hittills lånat 120 miljarder i obligationer och 25 miljarder i commercial paper.
 
- Vi var väldigt nöjda över att se orderboken växa så snabbt och därmed ge oss möjlighet att få bättre pris och ändå uppnå en mycket bred investerarbas, säger biträdande upplåningschef Maria Norström.
 
 Lånevillkor
 
Ca 42 procent såldes till banker, 28 procent till centralbanker, 15 procent till fondförvaltare, 9 procent till företag och 6 procent till privatmarknad. Nästan 60  procent placerades i Europa exklusive Sverige, 23 i Sverige och resten i Asien, Mellanöstern och den amerikanska kontinenten.
 
Ledarbankerna kommenterar: "En likvid tvåårig svensk statsobligation är ett perfekt instrument för investerare under rådande marknadsförhållanden. Den här transaktionen rider på Sveriges framgångsrika återkomst till euromarknaden och kompletterar deras eurokurva."
 
Frågor besvaras av:
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35