Nya datum för extra auktioner i statsskuldväxlar

Pressmeddelande 24 november 2008

Riksgälden fortsätter att emittera extra statsskuldväxlar. Planen för de kommande auktionerna ser ut som följer.
 
Här har också de tidigare annonserade datumen för de ordinarie auktionerna tagits med. Vi vill understryka att volymerna är preliminära och kan justeras om marknadsförutsättningarna ändras.
 
Auktionsdatum Villkor Likvid Volym, mdkr Auktion
fr 28 nov 2008 2008-11-27     2008-12-02     3 Extra
ti 2 dec 2008 2008-12-01 2008-12-04     3 Extra
fr 5 dec 2008 2008-11-28 2008-12-09     10 Ordinarie
on 10 dec 2008 2008-12-03 2008-12-12     10 Ordinarie
må 15 dec 2008 2008-12-12 2008-12-17     20 Extra
on 7 jan 2009 2008-12-30 2009-01-09     15 Ordinarie
ti 13 jan 2009 2009-01-05 2009-01-15      10 Ordinarie
må 19 jan 2009 2009-01-16 2008-12-21     15 Extra
on 21 jan 2009 2009-01-14 2009-01-23     10 Ordinarie
ti 27 jan 2009 2009-01-20 2009-01-29     15 Ordinarie
on 4 feb 2009 2009-01-28 2009-02-06     10 Ordinarie
 
Villkoren för de extra auktionerna annonseras dagen före auktionen klockan 16.20 och för de ordinarie auktionerna en vecka före auktionen samma tid.
 
Under december och januari ökar vårt upplåningsbehov. Det finns då möjlighet att ersätta de extra emitterade växlarna med växlar emitterade i det ordinarie upplåningsprogrammet. Vi annonserade i Statsupplåning - prognos och analys 2008:3 att de ordinarie emissionerna i december och januari kommer att delas upp så att de kommer tätare. I januari har vi planerat fyra ordinarie auktioner. Därutöver planerar vi extra auktioner den 15 december och den 19 januari med samma likviddagar som för december respektive januariväxlarnas förfall.
 
Riksgälden har till dags dato netto emitterat knappt 90 miljarder kronor i statsskuldväxlar utöver det ordinarie låneprogrammet. Den totala utestående stocken statsskuldväxlar är nu 160 miljarder kronor inklusive de extra växlarna. Per den 4 februari 2009 kommer växelstocken att vara ca 150 miljarder kronor givet ovanstående preliminära emissionsvolymer.
 
Vi kommer att kunna emittera extra statsskuldväxlar även under våren. Det är emellertid för tidigt att nu säga något om behovet av extra växlar. Vi kommer att lämna besked om utbudet av extra statsskuldväxlar under januari. Detta beslut kommer att baseras på vår bedömning av behovet av extra statsskuldväxlar och en dialog med marknaden.
 
Även fortsättningsvis räknar vi med att i huvudsak placera likviden från de extra auktionerna med säkerställda bostadsobligationer som säkerhet.
 
Frågor besvaras av:
Eric Morell, analytiker, 08 613 47 71
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35