Villkor för byten till nytt statsobligationslån

Pressmeddelande 19 augusti 2004

Riksgäldskontoret introducerar, som tidigare meddelats i Statsupplåning - prognos och analys 2004:2, en ny statsobligation (1049) med förfall 2015-08-12. Auktionsvillkoren publiceras onsdag kl. 16.20 veckan före emissionstillfället. Kupongen meddelas i samband med annonseringen av auktionsvillkoren.