Riksgäldskontoret tecknar avtal med återförsäljare i Statsobligationer och Statsskuldväxlar

Pressmeddelande 18 maj 2001

I samband med starten av det elektroniska handelssystemet ingår Riksgäldskontoret nya avtal med sina återförsäljare. I och med det nya avtalet åtar sig återförsäljarna att vara marknadsgaranter i det elektroniska handelssystemet. Riksgäldskontoret kommer vidare att betala provisioner till återförsäljarna. Provisionerna baseras på aktiviteten i både primär- och andrahandsmarknaden.

Riksgäldskontoret ingår återförsäljaravtal med ABN AMRO Bank, Danske Bank Consensus, E. Öhman J:or Fondkommission, FöreningsSparbanken, Nordea, Schroder Salomon Smith Barney, SEB samt Svenska Handelsbanken. Avtalen är ettåriga men kan förlängas till senast 2004.

Statsskuldväxlar

Separata avtal tecknas för statsskuldväxlar som i övrigt följer tidigare format. Avtalen är ettåriga men kan förlängas till senast 2004.Riksgäldskontoret ingår återförsäljaravtal med ABN AMRO Bank, Danske Bank Consensus, E. Öhman J:or Fondkommission, FöreningsSparbanken, Nordea, SEB samt Svenska Handelsbanken.

Se även tidigare publicerat pressmeddelande 2001-04-27

Förfrågningar:

Erik Thedéen, avdelningschef, tel 08 - 613 46 46
Thomas Olofsson, upplåningschef, tel 08 - 613 47 82

Riksgäldskontoret tecknar avtal med återförsäljare i Statsobligationer och Statsskuldväxlar Läs Riksgäldskontoret tecknar avtal med återförsäljare i Statsobligationer och Statsskuldväxlar, pdf (öppnas i nytt fönster)