Rekordintresse för ny sparform med hög ränta utan avgifter

Pressmeddelande 24 januari 2001

På drygt en månad har ca 600 miljoner kronor placerats på Riksgäldskontorets nya sparform: RiksgäldsSpar utan tidsgräns. Genomsnittsinsättningen är hög, drygt 80.000 kronor.

Spararna, som består av såväl privatpersoner som företag och föreningar, lockas av hög ränta, för närvarande 3,75 procent, och att inga avgifter kopplas till kontot.

Minsta insättning är 5.000 kronor och högsta 5 miljoner kronor per person, konto och dag. Det går att ta ut pengar när som helst, fortfarande helt utan avgift.

Många kunder bokar RiksgäldsSpar utan tidsgräns via Internet, www.rgk.se men det går också att boka via telefon, 020-780 780. När någon vill ta ut sina pengar får placeraren ringa till Riksgäldskontoret eller skriva ett brev och begära att få ut det önskade beloppet. Det tar sex bankdagar att betala ut pengarna till kundens bankkonto. Men Riksgäldskontoret betalar ränta under fem av dagarna.

Riksgäldskontoret är en statlig myndighet som förvaltar statskulden. Långivarna är framförallt stora institutionella placerare som pensionsfonder och livförsäkringsbolag. Lån direkt från privatpersoner svarar för ca 5 procent av statsskulden. Riksgäldskontoret vill ha fler typer av investerare och vänder sig numera också till mindre placerare och företag.

Riksgäldskontoret erbjuder en ränta som är flera gånger högre än vad de 4 största bankerna gör, redan från 5.000 kronor. Privatpersoner får en aning (0,025%) lägre ränta än de stora långivarna. Staten tjänar på affären men framförallt vinner de mindre placerarna.

För mer information:
Kundservice, tel: 020-780 780

Marja Lång, informationschef, tel: 08- 613 46 54
Erik Thedéen, chef för Marknad och Skuldförvaltning,tel: 08- 613 46 46 eller www.rgk.se