Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2021 enligt Riksgäldens förslag

Nyhet 4 februari 2021

Regeringen har beslutat de kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2021.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna och slutförvaringen av kärnavfallet samt det använda kärnbränslet.

För att säkerställa finansieringen är reaktorinnehavarna skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden. Avgifterna tas ut i förhållande till den kärnkraftsel som levereras, utom för Barsebäck som betalar en fast årlig avgift. Kärnavfallsavgifterna ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen.

Förutom att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter för ett säkerhetsbelopp, som utgörs av finansierings- och kompletteringsbelopp. Finansieringsbeloppets syfte är att täcka kreditrisken för framtida avgifter som ännu inte är inbetalda. Kompletteringsbeloppen ska täcka risken att finansieringsbeloppet är otillräckligt.

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp till regeringen, som slutligen fattar beslut.

Riksgälden överlämnade den 29 september 2020 ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Riksgälden föreslog nya kärnavfallsavgifter och finansieringsbelopp för 2021 samt att 2018-2020 års kompletteringsbelopp skulle förlängas att gälla även för 2021. Regeringen har beslutat i enlighet med Riksgäldens förslag. Tabellen visar beslutade kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021.

Riksgälden återkommer med förslag på nya kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2022-2023 under september 2021.

Beslutade kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021
Not: Tidigare nivåer på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för perioden 2018-2020 inom parentes.
TillståndshavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp (miljoner kronor)Kompletteringsbelopp (miljoner kronor)
Forsmark Kraftgrupp AB 3,0 öre/kWh 6 587 4 729
 (3,3   öre/kWh) (8 528) (4 729)
OKG AB 5,6 öre/kWh 6 949 3 448
 (6,4   öre/kWh) (8 771) (3 448)
Ringhals AB 4,7 öre/kWh 7 034 4 922
(5,2 öre/kWh) (10 264) (4 922)
Barsebäck Kraft AB 0 mnkr/år 0 2 019
(543 mnkr/år) (1 591) (2 019)

Läs regeringens beslut här

Läs Riksgäldens förslag och yttrande till regeringen här

Läs mer om Riksgäldens uppdrag inom kärnavfallsfinansiering här

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)