Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Nuvarande ramavtal för kort- och resekontotjänster löper ut den 31 augusti 2020 och har en förlängningsklausul som ger Riksgälden möjlighet att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Ramavtalet är tecknat med SEB Kort Bank AB (ursprungligen Eurocard och Diners).

Riksgälden har också beslutat att förlänga ramavtalet för laddningsbara korttjänster. Nuvarande avtal med ICA Banken AB löper ut den 30 juni 2020 och kan förlängas med ett år till och med den 30 juni 2021.

Läs mer om ramavtalen för kort, resekonto och laddningsbara kort