Resolution - ett paradigmskifte

Nyhet 22 mars 2018

Det nya sättet att hantera banker och andra institut i kris har förändrat förutsättningarna för att ta sig an finansiella kriser. Vi ska inte längre rädda institut med skattemedel, sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad vid konferensen Nordic Bank Capital and Funding Forum i Stockholm.

I december fattade Riksgälden beslut om resolutionsplaner för alla berörda institut. Nu finns det planer för hur varje institut ska hanteras i kris. För institut som bedöms vara systemviktiga kan Riksgälden rädda institutet som funktion men inte dess aktieägare eller andra investerare.

– Det är ingen överdrift att säga att det handlar om ett paradigmskifte, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden har tagit ställning till hur varje bank ska hanteras i kris och beslutat om minimikrav på nedskrivningsbara skulder.

– Vi har redan sett att kraven gett positiv effekt. Men såväl Riksgälden som instituten har mycket arbete kvar att göra, säger Hans Lindblad.

Riksgälden kommer fortsätta arbetet med att utveckla de analyser och de metoder som krävs för att genomföra resolution. Men även instituten måste anpassa sig, bland annat genom att förändra sin finansiering för att möta kraven på nedskrivningsbara skulder.  

Hans Lindblad tal svensk version 

Hans Lindblads presentation "Resolution – a paradigm shift"