Ny stopptid 14.00 för betalningar till utlandet i valutabanken

Nyhet 2 maj 2018

Från och med den 15 maj kommer stopptiden för betalningar till utlandet i Danske bank vara 14.00 för alla normalbetalningar och för merparten av expressbetalningarna.

Utbetalningsfilen måste vara Danske bank tillhanda och ha blivit godkänd och signerad senast klockan 14.00 för att betalningarna ska kunna genomföras samma dag. Om filen kommer till banken efter klockan 14.00 hanteras betalningarna först bankdagen efter. Alla betalningar i filen flyttas därmed fram en bankdag/valutadag.

Euro- och expressbetalningar som registreras efter klockan 14.00 utförs nästa bankdag. För betalningar i svenska kronor till utlandet tar det normalt en bankdag för betalningen att komma fram från och med att betalningsfilen hanteras. För övriga valutor (t.ex. USD) tar det två bankdagar. Expressbetalningar som registreras med ”same day value” kan alltså fortfarande göras med betalning samma dag om de görs före klockan 14.00. Vissa valutor har en avvikande stopptid när det gäller expressbetalningar, se tabellen nedan.

Stopptider i Danske bank för betalningar till utlandet*
Valuta Normal Valutadagar Express Valutadagar
SEK 14:00 1 14:00 0
EUR 14:00 0 14:00 0
USD 14:00 2 14:00 0
GBP 14:00 2 14:00 0
CHF 14:00 2 11:00 0
JPY 14:00 2 14:00 1
NOK 14:00 2 11:00 0
DKK 14:00 2 11:00 0

* Gäller både betalningar som växlas (Bloomberg fixing) och betalningar som inte växlas i valutabanken via valutakonto.

Stopptiden tidigareläggs för att synkronisera med de tider som gäller inom den valutakoncernkontomodell som Riksgälden har börjat införa. Det är också ett sätt att förhindra att Riksgäldens toppkonto i Riksbanken övertrasseras, ifall sena växlingar görs från myndigheternas konton i svenska kronor.

Kontaktperson Jan Maarten Dijkgraaf, telefon 08 613 45 84 eller e-post Jan.Maarten.Dijkgraaf@riksgalden.se.