Löptidsstyrningen för statsskulden slås ihop

Nyhet 15 november 2018

I dag beslutade regeringen om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas under 2019. I enlighet med Riksgäldens förslag slås löptidsstyrningen för kronskulden ihop.

Som en konsekvens av detta ändras kronskuldens löptidsintervall till mellan 4 och 6,5 år. Riksgälden lyfte fram i sitt förslag till riktlinjer att ett gemensamt riktvärde ger en bättre överblick över risknivån i den samlade kronskulden.

Styrningen av skuldens sammansättning behålls oförändrad.

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Riksgäldens förslag till riktlinjer