Tilldelningsbeslut korttjänster

Nyhet 5 juli 2017

Riksgälden har fattat tilldelningsbeslut avseende betalkort, inköpskort och virtuella kort för statliga myndigheter.

Korten kommer precis som tidigare att vara avgiftsfria och det kommer heller inte att tas ut några avgifter för valutaväxlingar och kontantuttag.

Riksgälden kommer att teckna ramavtal med SEB Kort AB samt Eurocard AB. Avrop sker enligt rangordning med SEB på första plats och Eurocard på andra plats.

Ramavtalet gäller från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna under avtalet börjar levereras den 1 januari 2018, men myndigheterna kan börja avropa avtalet i september.

Upphandlingen av resekontotjänster har blivit överprövad till Förvaltningsrätten. Det betyder att avtalsspärren automatiskt förlängs tills Förvaltningsrätten har meddelat dom i ärendet. Riksgälden avvaktar Förvaltningsrättens utslag.