Ta del av ändrade föreskrifter till betalningsförordningen

Nyhet 7 juni 2017

Riksgäldens ändringar i föreskrifter och allmänna råd till betalningsförordningen (2017:170) finns nu tillgängliga.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli. Under hösten kommer aktuell betalningsförordning och tillhörande föreskrifter också att publiceras i ESV:s EA-handbok.

Ta del av ändringar i föreskrifter och allmänna råd till betalningsförordningen