Uppskattad Finansdag

Nyhet 29 april 2015

Finansdagen den 16 april lockade 240 deltagare från landets myndigheter.

Riksgälden bjuder vartannat år in de som arbetar med ekonomi och finans i staten till Finansdagen. Konferensen är ett bra tillfälle att lyssna till aktuella föredrag och knyta nya kontakter.

Läs mer om Finansdagen och ta del av publicerade presentationer.