Ändrat löptidsintervall i riktlinjerna för statsskulden

Nyhet 12 mars 2015

Regeringen fattade i dag beslut om att justera löptidsintervallet för den nominella kronskulden till följd av kraftigt fallande marknadsräntor. Syftet är att återställa löptidsstyrningen till samma risknivå som i riktlinjebeslutet för 2015 och innebär att Riksgälden kan behålla sin nuvarande låneplanering.

Beslutet är i enlighet med Riksgäldens skrivelse till regeringen om att justera löptidsintervallet. Riksgälden informerade om skrivelsen i Statsupplåning – prognos och analys 2015:1.

Regeringens pressmeddelande om ändringsbeslutet

Kontakt

Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28