Specificera ränta vid återbetalning av anslagsmedel

Nyhet 4 mars 2010

Har du e-legitimation kan du registrera uppdrag om återbetalning av anslagsmedel i SIBWebb. Då anger du i en särskild ruta hur mycket räntan uppgår till. 

När du betalar tillbaka anslagsmedel ber vi dig att i transaktionstexten ange hur mycket räntan uppgår till.

Använd gärna Kalkyl för ränteberäkning för att beräkna ränta och överskott.

Betalning av anslagsmedel görs till Riksgäldens plusgiro 1 56 83-6 alternativt bankgiro 5639-4257.