Ränteändring på avistakonto - 4,33 %

Nyhet 13 februari 2008

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton med 0,25 procentenheter till 4,33 procent gällande från och med 2008-02-20.