Ränteändring på avistakonto - 3,82%

Nyhet 23 oktober 2008

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,50 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 3,82 procent gällande fr.o.m 2008-10-29.