Har du kvar gamla premieobligationer i pappersformat?

Nyhet 18 september 2007

Under 2007 har du möjlighet att lösa in premieobligationer som getts ut 1977-1995 oavsett när de preskriberats. Det gäller både möjligheten att lösa in själva premieobligationen (kapital) och vinster.