Ekonomiska transaktioner över Internet

Nyhet 11 juni 2001

RGK har utarbetat riktlinjer för ekonomiska transaktioner över publika nätverk.

RGK har utarbetat riktlinjer för ekonomiska transaktioner över publika nätverk
Riktlinjer  PDF

I samband med Riktlinjerna har myndigheterna även tillställts en skrivelse om ekonomiska transaktioner över Internet
Allmän information  PDF