Pressmeddelanden

 • december

  18 december 2006Uppköpsränta baserad på felaktiga beräkningar
 • 14 december 2006Uppköpsränta vid byte av lån 3101 mot lån 3106

  Riksgälden kommer att köpa tillbaka lån 3101 till räntan 1,70 procent vid dagens byte av lån 3101 mot lån 3106. Detta är ett avsteg från det normala förfarandet att utgå från indikativa marknadsräntor.

 • 8 december 2006Riksgälden amorterar valutaskulden med 40 miljarder och anger mål för räntebindningstiden

  Valutaskulden amorteras i en årstakt motsvarande 40 miljarder kronor under 2007. Riktmärkena för räntebindningstiden i de olika skuldslagen sätts i enlighet med vad som angavs i Riksgäldens riktlinjeförslag 2007. Avvikelseintervallet kring realskuldens andel sätts till ± 2 procentenheter. Detta framgår av den Finans- och riskpolicy för 2007 som Riksgäldens styrelse beslutade om den 7 december 2006.

 • 7 december 2006Större överskott än väntat i november

  Statens betalningar i november gav ett överskott på 5,5 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor mer än i Riksgäldens senaste prognos.

 • november

  21 november 2006Nu kallar vi oss Riksgälden!

  Från och med den 21 november kallar vi oss för Riksgälden. Vår webbplats heter numer www.riksgalden.se och du når oss på e-postadressen riksgalden@riksgalden.se. Vi kommer även att lansera en ny webbplats i slutet av januari, med förbättrade funktioner och design. Välkommen till Riksgälden!

 • 21 november 2006Stora överskott leder till mindre upplåning 2007

  Statsfinanserna har fortsatt att utvecklas starkt sedan vår föregående prognos. För 2006 räknar vi med ett överskott på 11 miljarder kronor. Det är en förstärkning med 16 miljarder jämfört med prognosen i juni. Nästa år räknar vi med ett överskott på 82 miljarder kronor. Den kraftiga förbättringen beror huvudsakligen på förväntade försäljningsinkomster och en fortsatt stark konjunktur.

 • 15 november 2006Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering

  Riksgäldskontoret föreslår att staten ska ställa högre krav på de finansiella säkerheter som kärnkraftsindustrin lämnar för att täcka de framtida kostnaderna för slutförvaringen av kärnavfallet. Det framgår av en rapport som Riksgäldskontoret i dag lämnar till regeringen.

 • 7 november 2006Större lånebehov än väntat i oktober

  Statens lånebehov i oktober var 3,9 miljarder kronor. Det är 2,6 miljarder kronor mer än i vår senaste prognos.

 • oktober

  9 oktober 2006Rättelse i riktlinjeförslaget

  Riksgäldskontoret har upptäckt ett fel i det förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning som vi presenterade i förra veckan. Felet gäller riktvärdena för statsskuldens samlade löptid.

 • 6 oktober 2006Något lägre lånebehov än väntat i september

  Statens lånebehov i september var 2,7 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor lägre än i vår senaste prognos.

 • september

  29 september 2006Billigare banktjänster för staten

  Riksgäldskontoret har idag tecknat ramavtal om betalningstjänster med Nordea, SEB och Swedbank. Avtalet avser statliga betalningar på ca 4 200 miljarder kronor årligen, bland annat skatter, barnbidrag och pensioner. 270 myndigheter, inklusive affärsverken kan använda betalningstjänsterna.

 • 27 september 2006Förslag till riktlinjer 2007-2009

  Riksgäldskontoret har i dag överlämnat sitt årliga förslag till riktlinjer för den övergripande förvaltningen av statsskulden. Vi föreslår ett nytt styrsystem för skuldandelarna som nu börjar närma sig sina riktvärden. Vi föreslår också att löptidsstyrningen från och med nästa år ska bygga på ett löptidsmått som omfattar hela statsskulden. Vidare föreslås ett nytt styrsystem för Riksgäldskontorets positionstagande.

 • 27 september 2006Rättelse om löptiden i statsskulden 2008 och 2009

  I Riksgäldskontorets förslag till Riktlinjer i Statsskulden förvaltning anges ett samlat löptidsmått för hela statsskulden. I förslaget sammanfattning finns en felskrivning.

 • 27 september 2006Statupplåningsrapporten uppskjuten till 21 november 2006

  Riksgäldskontoret skjuter upp publiceringen av rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2006:3 till den 21 november. Det är på grund av regeringsbytet och eventuell ny information i statsbudgeten, som också kommer något senare än planerat. Marja Lång Informationschef Tel: 08 613 46 54

 • 7 september 2006Lägre lånebehov än väntat i augusti

  Statens lånebehov i augusti var 4,9 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor lägre än i Riksgäldskontorets senaste prognos. Förbättringen beror främst på högre skatteinbetalningar och att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre.

 • augusti

  7 augusti 2006Mindre överskott än väntat i juli

  Statens betalningar i juli uppgick till ett överskott på 1,9 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • juli

  7 juli 2006Mindre lånebehov än väntat i juni

  Statens lånebehov i juni blev 1,1 miljarder kronor (d.v.s. ett budgetunderskott). Lånebehovet blev därmed 8,9 miljarder kronor mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • juni

  21 juni 2006Balans i statsbudgeten och ökade valutaamorteringar

  Statens lånebehov 2006 beräknas till 5 miljarder kronor. För 2007 räknar vi med ett lånebehov på -8 miljarder kronor, dvs. ett budgetöverskott.

 • 8 juni 2006Mindre överskott än väntat i maj

  Statens överskott i maj blev 1,8 miljarder kronor mindre än Riksgäldskontorets reviderade månadsprognos. Statens betalningar uppvisade ett totalt överskott på 27,0 miljarder kronor i maj.

 • maj

  17 maj 2006Miljoner att vinna i nytt premielån

  Idag börjar vi sälja årets första premieobligationslån, 2006:1. De senaste 10 åren har Riksgäldskontoret delat ut över 10 700 000 000 kronor i vinster. Över 1 250 personer har vunnit minst en miljon kronor på en premieobligation.

 • 8 maj 2006Större överskott än väntat i april

  Statens betalningar i april uppvisade ett överskott på 17,5 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • april

  7 april 2006Större överskott än väntat i mars

  Statens betalningar i mars uppvisade ett överskott på 9,0 miljarder kronor. Det är 3,7 miljarder kronor mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • mars

  7 mars 2006Mindre överskott än väntat i februari

  Statens betalningar i februari uppvisade ett överskott på 29,7 miljarder kronor. Det är 2,0 miljarder kronor mindre överskott än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • 1 mars 2006Överskott i statsfinanserna 2006 och 2007

  Riksgäldskontorets nya prognos för statsfinanserna 2006 pekar på ett överskott på 16 miljarder kronor. Det är en förbättring med 42 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.

 • februari

  23 februari 2006Rörlig ränta höjs på RiksgäldsSpar

  Riksgäldskontoret höjer den rörliga räntan för RiksgäldsSpar med 0,25 procentenheter. Från och med den 1 mars 2006 är den rörliga räntan för RiksgäldsSpar utan tidsgräns 1,75%, MånadsSpar 1,65% och ÅrsSpar 1,75%.

 • 7 februari 2006Lägre lånebehov än väntat i januari

  Statens lånebehov i januari uppgick till 17,4 miljarder kronor. Det är 15,6 miljarder kronor lägre än Riksgäldskontorets prognos från oktober. Det beror bland annat på lägre EU-avgift och högre skatteinbetalningar än beräknat.

 • januari

  10 januari 2006Budgetöverskott på 13 miljarder 2005

  Statsbudgeten visade ett överskott på 13 miljarder kronor under 2005, vilket är en förbättring med 63 miljarder kronor jämfört med 2004. Statsbudgeten visar därmed överskott för första gången sedan 2002. Däremot ökade statsskulden med 52 miljarder, bland annat på grund av en svagare krona, och uppgick vid årsskiftet till 1 309 miljarder kronor. Det motsvarar ca 49 procent av BNP.

 • 2 januari 2006Lägre kostnader trots fler statliga betalningar

  Riksgäldskontoret upphandlar ramavtal för statens in- och utbetalningar åt 270 myndigheter. Syftet är att minska statens kostnader för banktjänster.