Sex mellanstora systemviktiga institut ska uppfylla Riksgäldens krav med efterställda skulder

18 juni 2018 - Riksgälden lämnar i dag besked om att principen om efterställda skulder även ska gälla för de sex mellanstora institut som utöver de fyra storbankerna är viktiga för det finansiella systemet. Principen innebär att alla skulder som instituten använder för att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) ska vara efterställda och därmed ska kunna skrivas ned före andra skulder och omvandlas till kapital vid en finansiell kris. Sex mellanstora systemviktiga institut ska uppfylla Riksgäldens krav med efterställda skulderbild på människor

Vill du jobba med oss?

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Vi söker nu medarbetare till flera tjänster.

Lediga jobb


Bild på Riksgäldens reception

Här kan du se dragningsresultaten

Resultatet presenteras normalt under förmiddagen den aktuella dragningsdagen.


Kalender

Statsskulden och andra siffror

29 %

1 231 174 227 874 SEK

Statsskulden  2018-05-31

950 000 SEK

42 639 718 161 SEK

0,42 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


Tre kronor som symbol för finansiell stabilitet, bild

Finansiell stabilitet

Riksgäldens uppdrag inom finansiell stabilitet är att ansvara för insättnings-garantin och hantera banker i kris.

Finansiell stabilitet


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


stärkt insättningsgaranti, bild.

Trygga sparare

Insättningsgarantin är ett skydd för pengar på konto. Skyddet gäller upp till 950 000 kronor per person och institut.

Läs mer om insättningsgarantin