Riksgälden beslutar att efterställda obligationer ska användas vid bankkrishantering

23 februari 2017 - Riksgälden presenterar i dag ramverket för minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker och vissa andra finansiella företag. Ramverket gör det tydligt att kostnaderna för en kris ska bäras av bankernas aktieägare och vissa typer av långivare, inte skattebetalarna. Banker som är viktiga för stabiliteten i det finansiella systemet behöver nu ersätta delar av sina befintliga obligationslån med obligationer som är efterställda. Riksgälden beslutar att efterställda obligationer ska användas vid bankkrishanteringbild på människor

Vill du jobba med oss?

Nu söker vi en kreditanalytiker, en junior analytiker för finansiell och ekonomisk analys och en senior analytiker med fokus på bankkrishantering.

Lediga jobb


Illustration på en graf

Statsskulden i siffror

Vill du veta hur statsskulden har utvecklats? Eller hur stor den är jämfört med i andra länder?

Sveriges statsskuld, statistik


Har du frågor om premieobligationer eller Rikgsäldsspar? Ring vår kundtjänst: 020 780 780

Kalender

Statsskulden och andra siffror

34 %

1 326 088 449 153 SEK

Statsskulden  2017-01-31

950 000 SEK

44 988 351 029 SEK

0,45 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


Tre kronor som symbol för finansiell stabilitet, bild

Finansiell stabilitet

Riksgäldens uppdrag inom finansiell stabilitet är att ansvara för insättnings-garantin och hantera banker i kris.

Finansiell stabilitet


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


stärkt insättningsgaranti, bild.

Stärkt skydd för sparande på konto

Skyddet för insättare i Sverige är nu
950 000 kronor i stället för 100 000 euro. Dessutom kan man under vissa omständigheter få högre ersättning.

Läs mer om insättningsgarantin