Tilldelningsbeslut korttjänster

5 juli 2017 - Riksgälden har fattat tilldelningsbeslut avseende betalkort, inköpskort och virtuella kort för statliga myndigheter.  Tilldelningsbeslut korttjänster


SIBWebb

Din internetbank där du hanterar lån och anslag och tar fram engagemangsbesked. 
     

 Logga in 

SITS

Analysverktyget där du kan jämföra era transaktions-
kostnader med andra myndigheter.                                     

Logga in


Nya ramaval för betalningstjänster

Den 1 april trädde nya statliga ramavtal för betalningstjänster i kraft med 
Danske Bank, Nordea och Swedbank.

Läs mer om de nya ramavtalen

Driftsstart SIBS

Riksgälden har beslutat att senarelägga driftsstarten av systemet SIBS, det system som ska ersätta SITS och SIBSYS. Systemet planeras att tas i drift under hösten. Information om datum för produktionssättning, utbildningar med mera lämnas efter sommaren.
Vid frågor kontakta gärna Riksgälden på e-post sibs@riksgalden.se eller telefon
08 613 45 80.

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).

Finansdagen 2017

Den 5 april 2017 anordade Riksgälden en Finansdag på Rival i Stockholm. Konferensen var en heldag och vände sig till dem som arbetar med ekonomi och finans i staten.

Ta del av presentationer från Finansdagen


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.