Stärkt lösenordskrav för virtuella kort

21 augusti 2019 - När andra delen i EU-direktivet PSD2 träder i kraft den 14 september stärks säkerhetskraven på de virtuella Eurocardkort (Eurocard Purchasing Account) Riksgälden har upphandlat. Stärkt lösenordskrav för virtuella kort


Logga in i SIBS

SIBS är statens internbanks system. Här kan du hantera anslag, lån, ta fram engagemangsbesked och se kostnader för din myndighets betalningar.

Det går för närvarande inte att logga in i SIBS på grund av tekniska problem. Gäller fredag eftermiddag 23 augusti.
     

  BankID på kort  

 

För att logga in i SIBS krävs att du är upplagd som användare. Inloggning sker med BankID på kort (ej mobilt BankID).

Frågor och svar om SIBS


Valutakurser i SIBS

Valutakurser för valutakoncernkontot (VKK) finns nu i systemet SIBS. Kurserna fastställs dagligen av Riksgälden. Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd ska kurserna även användas för myndigheternas bokföring av transaktioner på inomstatliga valutakonton.

Anslutning till VKK

Valutakoncernkontomodellen (VKK) som Riksgälden har upphandlat innebär att alla myndighetsbetalningar i ett antal huvudvalutorna på sikt ska nettas i Riksgälden. Anslutningen till VKK sker stegvis. Hittills har två myndigheter
anslutits till VKK. Under 2019 kommer Riksgälden ta kontakt med ytterligare myndigheter för att påbörja anslutning till VKK.

 

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Säkerhetskyddsavtal

Myndigheter som i sin betalningsverksamhet hanterar information med krav på säkerhetsskydd måste teckna ett säkerhetsskyddsavtal med banken. Kontakta Riksgälden om ni är i behov av rådgivning gällande säkerhetsskyddsavtal kopplat till ramavtalet för betalningstjänster.

Håll dig informerad

Prenumerera på våra nyheter via e-post och RSS. Då håller du dig informerad om nyheter i våra ramavtal, viktiga datum och planerade utbildningar.


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.