Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2019

9 oktober 2018 - Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 0,20 procent för 2019. Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2019


Logga in i SIBS

SIBS är statens internbanks system. Här kan du hantera anslag, lån, ta fram engagemangsbesked och se kostnader för din myndighets betalningar.
     

  BankID på kort  

 

SIBS ersätter de tidigare systemen SIBWebb och SITS. För att logga in i SIBS krävs att du är upplagd som användare. Inloggning sker med BankID på kort (ej mobilt BankID).


Säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Myndigheter som i sin betalningsverksamhet hanterar information med krav på säkerhetsskydd måste teckna ett säkerhetsskyddsavtal med banken. Kontakta Riksgälden om ni är i behov av rådgivning gällande säkerhetsskyddsavtal kopplat till ramavtalet för betalningstjänster.

Information om SIBS

I mars tog Riksgälden det nya systemet SIBS i drift. SIBS ersätter de tidigare systemen SITS och SIBWebb. Logga in via inloggningsrutan ovan eller följ länken nedan för frågor och svar om systemet.

Frågor och svar om SIBS

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).

Håll dig informerad

Prenumerera på våra nyheter via e-post och RSS. Då håller du dig informerad om nyheter i våra ramavtal, viktiga datum och planerade utbildningar.


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.