Nytt statligt ramavtal för korttjänster

25 augusti 2017 - Riksgälden har tecknat nytt statligt ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Atalet börjar tillämpas den 1 januari 2018. Nytt statligt ramavtal för korttjänster


SIBWebb

Din internetbank där du hanterar lån och anslag och tar fram engagemangsbesked. 
     

 Logga in 

SITS

Analysverktyget där du kan jämföra era transaktions-
kostnader med andra myndigheter.                                     

Logga in


Nytt ramaval för korttjänster

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Avtalet börjar tillämpas den 1 januari 2018 när det nuvarande kortavtalet upphör att gälla. Avrop under det nya avtalet kan göras från och med den 1 september.

Läs mer om det nya ramavtalet för korttjänster

Driftsstart SIBS

Riksgälden planerar att produktionssätta systemet SIBS (det system som ska ersätta systemen SITS och SIBWebb) den 6 november. Vi återkommer med mer information under hösten.
Vid frågor kontakta gärna Riksgälden på e-post statensinternbank@riksgalden.se eller telefon 08 613 45 80.

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).

Finansdagen 2017

Den 5 april 2017 anordade Riksgälden en Finansdag på Rival i Stockholm. Konferensen var en heldag och vände sig till dem som arbetar med ekonomi och finans i staten.

Ta del av presentationer från Finansdagen


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.