Nytt system för myndigheters betalningar

2 februari 2018 - Den 19 mars tas det nya systemstödet för myndigheters betalningar i drift. Nytt system för myndigheters betalningar


SIBWebb

Din internetbank där du hanterar lån och anslag och tar fram engagemangsbesked. 
     

 Logga in 

SITS

Analysverktyget där du kan jämföra era transaktions-
kostnader med andra myndigheter.                                     

Logga in


Avropa nya ramavtal
för kort - och resekontotjänster

Riksgälden har tecknat nya ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard, och för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard. Avtalen började tillämpas den 1 januari 2018.

Avropa korttjänster

Avropa resekontotjänster

Driftsstart SIBS 19 mars

Riksgälden planerar att produktionssätta systemet SIBS (det system som ska ersätta systemen SITS och SIBWebb) den 19 mars 2018. Vi återkommer med mer information. Vid frågor kontakta gärna Riksgälden på e-post statensinternbank@riksgalden.se
eller telefon 08 613 45 80.

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).

Håll dig informerad

Prenumerera på våra nyheter via e-post och RSS. Då håller du dig informerad om nyheter i våra ramavtal, viktiga datum och planerade utbildningar.


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.