Eurocard och Diners Club fusioneras med SEB Kort

28 november 2018 - Den 1 februari 2019 planeras en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB kommer att fusioneras med moderbolaget SEB Kort Bank AB.  Eurocard och Diners Club fusioneras med SEB Kort


Logga in i SIBS

SIBS är statens internbanks system. Här kan du hantera anslag, lån, ta fram engagemangsbesked och se kostnader för din myndighets betalningar.
     

  BankID på kort  

 

SIBS ersätter de tidigare systemen SIBWebb och SITS. För att logga in i SIBS krävs att du är upplagd som användare. Inloggning sker med BankID på kort (ej mobilt BankID).

Frågor och svar om SIBS


Justera lån till anläggnings-
tillgångar

Den 28 december är sista dagen att justera lån till anläggnings-tillgångar. Behöriga användare loggar in i SIBS för att göra justeringen. Kontakta Statens internbank senast den 18 december om ni saknar behörighet och behöver hjälp för att kunna hantera ert lån för anläggningstillgångar.

Anslutning till VKK

Valutakoncernkontomodellen (VKK) som Riksgälden har upphandlat innebär att myndighetsbetalningar i ett antal huvudvalutor på sikt ska nettas i Riksgälden. Anslutningen till VKK sker stegvis. Endast en myndighet har varit med i VKK sedan starten och en till kommer att anslutas vid årsskiftet. Under nästa år kommer Riksgälden ta kontakt med ytterligare några myndigheter för att påbörja anslutning till VKK.

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Skärpta regler kring penningtvätt

Skärpta regler rörande penningtvätt och terrrorfinansiering (lag 2017:630, 3 kap, 7-8 §§) innebär en ökad skyldighet för bankerna att kontrollera  betalningar till och från vissa länder som bedöms ha en högre risknivå. Ramavtalsbankerna kan därfär komma att kontakta myndigheter och ställa frågor kring denna typ av betalningar.

 

 

Håll dig informerad

Prenumerera på våra nyheter via e-post och RSS. Då håller du dig informerad om nyheter i våra ramavtal, viktiga datum och planerade utbildningar.


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.