Nytt ramavtal för resekontotjänster

23 november 2017 - Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard. Nytt ramavtal för resekontotjänster


SIBWebb

Din internetbank där du hanterar lån och anslag och tar fram engagemangsbesked. 
     

 Logga in 

SITS

Analysverktyget där du kan jämföra era transaktions-
kostnader med andra myndigheter.                                     

Logga in


Avropa nya ramavtal
för kort- och resekontotjänster

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard, och för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard. Avtalen börjar tillämpas den 1 januari 2018 när de nuvarande avtalen upphör att gälla. Avrop bör göras snarast.

Avropa kort- och resekontotjänster

Driftsstart SIBS

Riksgälden planerar att produktionssätta systemet SIBS (det system som ska ersätta systemen SITS och SIBWebb) i början av 2018. Vi återkommer med mer information. Vid frågor kontakta gärna Riksgälden på e-post statensinternbank@riksgalden.se
eller telefon 08 613 45 80.

Laddningsbara kort

Citattecken, bildJan Maarten Dijkgraaf 
Laddningsbara kort blir ett alternativ till kontanter och andra utbetalningstjänster för fler myndigheter.

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Statens internbank
Läs mer om ladddningsbara korttjänster

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).

Justera lån till anläggningstillgångar

Den 29 december är sista dagen att justera lån till anläggningstillgångar. Lån till anläggningstillgångar tas upp med hjälp av BankID på kort i SIBWebb. Har ni statens interna autogiro kan ni även göra amorteringen direkt i SIBWebb.


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.