Varning för falska bankmail

24 mars 2017 - Falska mail med Danske Bank som avsändare har skickats ut och nått bland annat medarbetare på svenska myndigheter. Mailen är så kallade phishing-mail som syftar till att samla in konfidentiell information från mottagaren. Varning för falska bankmail


SIBWebb

Din internetbank där du hanterar lån och anslag och tar fram engagemangsbesked. 
     

 Logga in 

SITS

Analysverktyget där du kan jämföra era transaktions-
kostnader med andra myndigheter.                                     

Logga in


Nya ramaval för betalningstjänster

Riksgälden har tecknat statliga ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank, Nordea och Swedbank. Leverans från avtalen sker från och med den 1 april 2017.

Mer information om de nya ramavtalen

Finansdagen 2017Den 5 april 2017 anordar Riksgälden årets Finansdag på Rival i Stockholm. Konferensen är en heldag och vänder sig till dem som arbetar med ekonomi och finans i staten.

Mer information om Finansdagen

Swish tillgängligt för myndigheter

Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig Citattecken, bild Nu kan myndigheterna minska
sin kontanthantering.

 Jan Maarten Dijkgraaf, ramavtalsansvarig på Riksgälden

 Läs mer om hur ansökan om Swish går till

Räntebild SIB (kan redigeras i Photoshop!).

Felaktiga lägsta saldon i engemangsbeskedet för 2016

Lägsta saldo för innevarande år är fel i engemangsbeskedet för vissa myndigheter. Felet beror på felaktiga transaktioner som bokades den 10 oktober och därefter rättades. Berörda myndigheter kommer att informeras per e-post.


Statens internbank

Statens internbank erbjuder lån och placeringar främst till myndigheter. Vi ansvarar för att den statliga betalningsmodellen är effektiv och säker. Det uppnår vi genom en central likviditetshantering och ramavtal med banker.