Nyhetslista Statens internbank

Nytt ramavtal för laddningsbara kort

Nyhet 30 november 2020 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal med Swedbank och Ica Banken för laddningsbara korttjänster.

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag för säkrare välfärdsutbetalningar

Nyhet 26 oktober 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden är positivt till förslaget om att det inrättas en ny funktion som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Det är dock viktigt att Riksgälden fortsatt får tillgång till information för att kunna göra tillförlitliga prognoser om...

Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2021

Nyhet 20 oktober 2020 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 0,10 procent för 2021.

Upphandling av laddningsbara kort pågår

Nyhet 2 september 2020 Statens internbank

Laddningsbara kort minskar myndigheternas behov av kontanter och ger lägre adminstrationskostnader för staten.

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Nyhet 24 april 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

Betala leverantörer före sista betalningsdag

Nyhet 27 mars 2020 Statens internbank, Covid-19

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 3 mars 2020 Statens internbank

Riksgälden har förlängt ramavtalet för betalningstjänster med Danske bank, Nordea och Swedbank till och med den 31 juli 2022.

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Så ska vi arbeta med framtidens statliga betalningar

Nyhet 13 november 2019 Statens internbank

Säkerhet och robusthet ska prägla de statliga betalningarna. Det är viktigt att det finns utrymme för de statliga betalningarna i framtidens betalningsinfrastruktur.

Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2020

Nyhet 4 oktober 2019 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 0,16 procent för 2020.

EU-direktiv kan påverka betalkort från Eurocard

Nyhet 12 september 2019 Statens internbank

Betalkort från Eurocard som myndigheter har genom Riksgäldens ramavtal kan påverkas av nya regler i EU:s betaltjänstdirektiv.

Stärkt lösenordskrav för virtuella kort

Nyhet 21 augusti 2019 Statens internbank

När andra delen i EU-direktivet PSD2 träder i kraft den 14 september stärks säkerhetskraven på de virtuella Eurocardkort (Eurocard Purchasing Account) Riksgälden har upphandlat.

Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 4 juni 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalet för betalningstjänster till och med den 31 juli 2021.

Påminnelse anmälan Finansdagen

Nyhet 19 mars 2019 Statens internbank

Torsdagen den 11 april anordnar Riksgälden Finansdagen på temat Säkerhet och Framtid.

Riksgälden föreslår: Utred e-kronans konsekvenser

Nyhet 1 februari 2019 Statens internbank

Riksgälden välkomnar att Riksbanken granskar frågan om digitala betalningsmedel men förordar att ett eventuellt införande av en e-krona bör föregås av en statlig utredning med ett brett uppdrag.

Eurocard och Diners Club fusioneras med SEB Kort

Nyhet 28 november 2018 Statens internbank

Den 1 februari 2019 planeras en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB kommer att fusioneras med moderbolaget SEB Kort Bank AB.

Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2019

Nyhet 9 oktober 2018 Statens internbank, Om Riksgälden

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 0,20 procent för 2019.

Ny stopptid 14.00 för betalningar till utlandet i valutabanken

Nyhet 2 maj 2018 Statens internbank

Från och med den 15 maj kommer stopptiden för betalningar till utlandet i Danske bank vara 14.00 för alla normalbetalningar och för merparten av expressbetalningarna.

Eurocards reseförsäkring tillvalstjänst som kostar extra

Nyhet 23 april 2018 Statens internbank

Myndigheter som avropar reseförsäkring under ramavtalet för korttjänster med Eurocard måste betala för detta.