Nyhetslista Statens internbank

Nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 19 april 2021 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort för betalkort och resekonto. Avtalen börjar gälla den 1 september 2021.

Statens framtida roll på betalningsmarknaden – stort intresse för Finansdagen

Nyhet 16 april 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Den 15 april gick Finansdagen av stapeln digitalt, med runt 500 personer anmälda. Under tre timmar presenterades olika perspektiv på utvecklingen av betalningsmarknaden där staten har en fortsatt viktig roll att spela.

Påminnelse: Anmälan till Finansdagen 2021

Nyhet 30 mars 2021 Statens internbank

Det finns fortfarande chans att anmäla sig till Finansdagen – en digital konferens för myndigheter med spännande framtidsfrågor i fokus. Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00 och är kostnadsfri.

Nu öppnar anmälan till Finansdagen 2021

Nyhet 12 mars 2021 Statens internbank

Riksgälden bjuder in till Finansdagen – en digital konferens för myndigheter med spännande framtidsfrågor i fokus. Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00 och är kostnadsfri.

Aktuella upphandlingar av ramavtal

Nyhet 11 mars 2021 Statens internbank

Under 2021 och 2022 träder flera nya ramavtal för statliga betalningar i kraft. Berörda myndigheter kommer att få information i god tid innan det är dags att avropa de nya ramavtalen.

Save the date! Missa inte Finansdagen den 15 april om statens framtida roll på betalningsmarknaden

Nyhet 26 januari 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Riksgälden bjuder in dig som arbetar med ekonomi i staten till Finansdagen – en digital konferens (kl. 9.00-12.00) med spännande framtidsfrågor i fokus. Några av talarna är Anna Kinberg Batra och Stefan Ingves.

Nytt ramavtal för laddningsbara kort

Nyhet 30 november 2020 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal med Swedbank och Ica Banken för laddningsbara korttjänster.

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag för säkrare välfärdsutbetalningar

Nyhet 26 oktober 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden är positivt till förslaget om att det inrättas en ny funktion som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Det är dock viktigt att Riksgälden fortsatt får tillgång till information för att kunna göra tillförlitliga prognoser om...

Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2021

Nyhet 20 oktober 2020 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 0,10 procent för 2021.

Upphandling av laddningsbara kort pågår

Nyhet 2 september 2020 Statens internbank

Laddningsbara kort minskar myndigheternas behov av kontanter och ger lägre adminstrationskostnader för staten.

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Nyhet 24 april 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

Betala leverantörer före sista betalningsdag

Nyhet 27 mars 2020 Statens internbank, Covid-19

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 3 mars 2020 Statens internbank

Riksgälden har förlängt ramavtalet för betalningstjänster med Danske bank, Nordea och Swedbank till och med den 31 juli 2022.

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Så ska vi arbeta med framtidens statliga betalningar

Nyhet 13 november 2019 Statens internbank

Säkerhet och robusthet ska prägla de statliga betalningarna. Det är viktigt att det finns utrymme för de statliga betalningarna i framtidens betalningsinfrastruktur.

Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2020

Nyhet 4 oktober 2019 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 0,16 procent för 2020.

EU-direktiv kan påverka betalkort från Eurocard

Nyhet 12 september 2019 Statens internbank

Betalkort från Eurocard som myndigheter har genom Riksgäldens ramavtal kan påverkas av nya regler i EU:s betaltjänstdirektiv.

Stärkt lösenordskrav för virtuella kort

Nyhet 21 augusti 2019 Statens internbank

När andra delen i EU-direktivet PSD2 träder i kraft den 14 september stärks säkerhetskraven på de virtuella Eurocardkort (Eurocard Purchasing Account) Riksgälden har upphandlat.

Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 4 juni 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalet för betalningstjänster till och med den 31 juli 2021.