Insättningsgarantin och investerarskyddet

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten upp till ett visst belopp om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs. Finansinspektionen kan också besluta att insättningsgarantin ska träda in.

Gäller insättningsgarantin och investerarskyddet för din bank?

Här kan du söka på banker och institut som omfattas av insättningsgarantin och/eller investerarskyddet. (Om du vill se en lista med alla banker och institut klickar du direkt på Sök utan att ange något i sökfältet).

Frågor och svar

Har du frågor om insättningsgarantin? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Riksgälden miljö med medarbetare

Så fungerar insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000  kronor per person och institut.

Så fungerar insättningsgarantin
Bild på en skylt med Riksgäldens logotyp.

Vad är investerarskyddet?

Om ett finansiellt institut som hanterar dina värdepapper går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar kan investerarskyddet träda in. Det innebär att du kan få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kronor.

Så fungerar investerarskyddet