Fler känner till att deras pengar är skyddade

Nyhet 15 december 2023

7 av 10 har hört talas om att deras pengar på bankkontot är skyddade genom insättningsgarantin men bara hälften av dem upplever att de vet hur den fungerar i praktiken. Här kan du ta del av vår senaste kännedomsundersökning om insättningsgarantin.

För att mäta allmänhetens kunskaper om insättningsgarantin låter Riksgälden cirka tusen personer i åldersspannet 15–89 år skatta sina kunskaper om insättningsgarantin och svara på frågor om den. Nu har resultatet från den senaste mätningen kommit.

Sett till de tre senaste mätningarna ser vi att både kännedomen och kunskaperna om insättningsgarantin har ökat något, framför allt hos dem som haft ”dåliga kunskaper”. Andelen som känner till att det finns ett skydd har ökat med fem procentenheter, från 58 till 63 procent sedan förra mätningen. Och när de får insättningsgarantin beskriven för sig svarar 71 procent att de känner till den. Bland dem som känner till insättningsgarantin är förtroendet för att man ska få igen sina pengar stort.

Men även om sju av tio känner till att det finns ett skydd för insättningar på bankkonton så är den faktiska kunskapen om insättningsgarantin fortsatt relativt låg. Till exempel vet bara 1 av 10 av dem som känner till insättningsgarantin att den gäller för insättningar upp till 1 050 000 kronor.

Kännedomen är fortsatt lägre hos kvinnor och unga än hos män

Kännedomen har ökat något sedan den senaste mätningen, vilket kan bero på att det har pratats mycket om privatekonomin i media. Men precis som i den senaste mätningen är det kvinnor och unga 15–29 år som drar ned snittet även i årets mätning, vilket visar att dessa grupper behöver få ökad kännedom om insättningsgarantin. Bara 53 procent av kvinnorna känner till att deras pengar är skyddade, jämfört med 73 procent av männen.

Ta del av mätningen Kännedom och kunskap om insättningsgarantin 2023.

Här hittar du mer information om insättningsgarantin. 

Fakta – Varför mäter vi allmänhetens kunskaper om insättningsgarantin?

Som medlem i det internationella samarbetsorganet International Association of Deposit Insurers (IADI) ska vi regelbundet mäta och vid behov öka allmänhetens kunskaper om den statliga insättningsgarantin i Sverige.