Gäller insättningsgarantin för mitt konto?

Sök på institut och konton som omfattas av insättningsgarantin och/eller investerarskyddet. Skriv in institutets namn och klicka på Sök. Om du vill se en lista med alla institut klickar du på Sök utan att ange något i fältet.


Ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti

7 oktober 2016 - Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti.  Ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti


Vill du veta mer?

Bild med texten svar på frågor. Länkar till våra svar på de vanligaste frågorna.

Dina pengar är skyddade

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten upp till ett visst belopp om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Mer information om insättningsgarantin


Trygga sparare

Med ett starkt konsumentskydd för pengar på konto kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro. Det bidrar till stabilitet i det finansiella systemet.