Sök på anslutna institut

Sök institut som är anslutna till insättningsgarantin och/eller investerarskyddet (om du klickar på Sök utan att ange något i fältet får du en komplett lista):Utländska institut

Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige eller hos ett dotterbolag till ett svenskt institut i utlandet omfattas ditt sparande troligen av ett annat lands insättningsgaranti.

Kund hos utländskt institut


Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro per person och institut.

Om insättningsgarantin

Aktuellt

Drygt hälften känner till insättningsgarantin

27 februari 2015 - Drygt hälften – 55 procent – av svenskarna känner till att det finns ett skydd för insatta pengar hos banker och andra finansföretag. Det visar Riksgäldens senaste undersökning av allmänhetens kännedom om insättningsgarantin. Drygt hälften känner till insättningsgarantin


FAKTA

Bild med texten svar på frågor. Länkar till våra svar på de vanligaste frågorna.

Investerarskyddet

Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och pengar som banker och värdepappersbolag hanterar för kunders räkning. 

Om investerarskyddet


Trygga sparare och investerare

Insättningsgarantin och investerarskyddet gäller för alla kunder, privatpersoner inklusive omyndiga personer och företag samt andra juridiska personer som till exempel dödsbon.