Sök på anslutna institut

Sök institut som är anslutna till insättningsgarantin och/eller investerarskyddet (om du klickar på Sök utan att ange något i fältet får du en komplett lista):Utländska institut

Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige eller hos ett dotterbolag till ett svenskt institut i utlandet omfattas ditt sparande troligen av ett annat lands insättningsgaranti.

Kund hos utländskt institut


Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro per person och institut.

Om insättningsgarantin

Aktuellt

Proposition med ändrade regler för stärkt insättningsgaranti

22 mars 2016 - Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på ändrade regler för insättningsgarantin till riksdagen. Ändringarna innebär att skyddet för insättningar förstärks. Proposition med ändrade regler för stärkt insättningsgaranti


FAKTA

Bild med texten svar på frågor. Länkar till våra svar på de vanligaste frågorna.

Investerarskyddet

Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och pengar som banker och värdepappersbolag hanterar för kunders räkning. 

Om investerarskyddet


Trygga sparare och investerare

Insättningsgarantin och investerarskyddet gäller för alla kunder, privatpersoner inklusive omyndiga personer och företag samt andra juridiska personer som till exempel dödsbon.