Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
540
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
14
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,5906(113,215)
Lägsta ränta :
0,5590(113,746)
Högsta ränta :
0,6100(112,890)
% of Eq Price Lvl :
80,00