Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 005
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,02
Antal bud :
20
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,7715(118,433)
Lägsta ränta :
0,7390(118,663)
Högsta ränta :
0,7770(118,394)
% of Eq Price Lvl :
56,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
540
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
14
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,5906(113,215)
Lägsta ränta :
0,5590(113,746)
Högsta ränta :
0,6100(112,890)
% of Eq Price Lvl :
80,00