Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
735
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,94
Antal bud :
25
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,8181(122,103)
Lägsta ränta :
0,7980(122,316)
Högsta ränta :
0,8288(121,989)
% of Eq Price Lvl :
87,50