Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
310
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
6
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,9738(122,202)
Lägsta ränta :
0,9100(122,533)
Högsta ränta :
1,0400(121,859)
% of Eq Price Lvl :
30,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-08-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
735
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,94
Antal bud :
25
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,8181(122,103)
Lägsta ränta :
0,7980(122,316)
Högsta ränta :
0,8288(121,989)
% of Eq Price Lvl :
87,50