Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 320
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,32
Antal bud :
24
Antal acc bud :
5
Snittränta :
2,8685(90,262)
Lägsta ränta :
2,8640(90,299)
Högsta ränta :
2,8690(90,258)
% of Eq Price Lvl :
78,26