Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 320
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,32
Antal bud :
24
Antal acc bud :
5
Snittränta :
2,8685(90,262)
Lägsta ränta :
2,8640(90,299)
Högsta ränta :
2,8690(90,258)
% of Eq Price Lvl :
78,26

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 400
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
14
Antal acc bud :
3
Snittränta :
3,0176(90,279)
Lägsta ränta :
3,0090(90,314)
Högsta ränta :
3,0180(90,277)
% of Eq Price Lvl :
93,33