Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 400
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
14
Antal acc bud :
3
Snittränta :
3,0176(90,279)
Lägsta ränta :
3,0090(90,314)
Högsta ränta :
3,0180(90,277)
% of Eq Price Lvl :
93,33