Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,75
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
27
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,2300(95,341)
Lägsta ränta :
2,2220(95,417)
Högsta ränta :
2,2350(95,294)
% of Eq Price Lvl :
13,75