Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
6 650
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
27
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,2300(95,341)
Lägsta ränta :
2,2220(95,417)
Högsta ränta :
2,2350(95,294)
% of Eq Price Lvl :
13,75

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 000
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,00
Antal bud :
4
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,4090(100,216)
Lägsta ränta :
2,4090(100,216)
Högsta ränta :
2,4090(100,216)
% of Eq Price Lvl :
100,00