Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 000
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,00
Antal bud :
4
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,4090(100,216)
Lägsta ränta :
2,4090(100,216)
Högsta ränta :
2,4090(100,216)
% of Eq Price Lvl :
100,00