Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
600
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
15
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,9614(123,469)
Lägsta ränta :
-1,0110(123,790)
Högsta ränta :
-0,9070(123,118)
% of Eq Price Lvl :
50,00