Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
600
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
15
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,9614(123,469)
Lägsta ränta :
-1,0110(123,790)
Högsta ränta :
-0,9070(123,118)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
150
Emitterat institutioner:
75
Teckningskvot :
0,60
Antal bud :
5
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,6400(123,450)
Lägsta ränta :
-0,6700(124,069)
Högsta ränta :
-0,6200(123,040)
% of Eq Price Lvl :
100,00