Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
150
Emitterat institutioner:
75
Teckningskvot :
0,60
Antal bud :
5
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,6400(123,450)
Lägsta ränta :
-0,6700(124,069)
Högsta ränta :
-0,6200(123,040)
% of Eq Price Lvl :
100,00