Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
5 600
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
7,47
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,8340(101,025)
Lägsta ränta :
0,8340(101,025)
Högsta ränta :
0,8340(101,025)
% of Eq Price Lvl :
100,00