Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
6 226
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
3,56
Antal bud :
23
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,5654(106,353)
Lägsta ränta :
1,5590(106,415)
Högsta ränta :
1,5670(106,338)
% of Eq Price Lvl :
57,83

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
5 600
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
7,47
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,8340(101,025)
Lägsta ränta :
0,8340(101,025)
Högsta ränta :
0,8340(101,025)
% of Eq Price Lvl :
100,00