Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1063
ISINkod :
SE0015193313
Kupong % :
0,500
Förfall :
2045-11-24
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 380
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,38
Antal bud :
49
Antal acc bud :
16
Snittränta :
1,2305(85,081)
Lägsta ränta :
1,2190(85,296)
Högsta ränta :
1,2400(84,904)
% of Eq Price Lvl :
58,33